Aktualności
O_nas
Produkty
Formularz
Kontakt
Sklep Raj Natury
O_nas

Firma nasza została założona w 1992 roku, jako F.H.U. "IRWAX". W trakcie prowadzenia działalnosci jej zakres został poszerzony o usługi zwišzane z dystrybucja towarów.

 W dotychczasowym okresie funkcjonowania firmy, w miarę potrzeb ewoluowała struktura zatrudnienia, baza magazynowa, zapewniajšc optymalne możliwosci obsługi współpracujšcych z nami kontrahentów.

Jako jeden z ważniejszych czynników determinujacych rozwój firmy uznalismy zespół ludzki, w oparciu o który realizujemy postawione przed nami zadania. Opracowalismy schemat organizacyjny który zapewnia prawidłowe wykonywanie zadań.
Stanowisko producentów wymusza na nas działanie w oparciu o dwa kanały dystrybucyjne. Pierwszy i najważniejszy dla firmy, to dostawy do sklepów oraz punktów gastronomimcznych.W założeniach planujemy położyć szczególny nacisk na rozwój tego kanału dystrybucji. Drugi kanał dystrybucji to tzw. hurt. Na dzień dzisiejszy, kanał ten umożliwia nam utrzymanie prawidłowego wskaŸnika rotacji towarów, wykonanie planów zakupowych i co najważniejsze, umożliwia dotarcie oferowanych przez nas towarów do kontrahentów z którymi jeszcze nie współpracujemy. Dalszy rozwój firmy będzie odbywał się kosztem drugiego kanału i w założeniach z czasem kanał ten zostanie znacznie ograniczony.

 Okres istnienia firmy to stopniowy jej rozwój, doskonalenie mechanizmów działania i wzrost znaczenia w zakresie dystrybucji bezposredniej. Wyznaczone cele stanowiš kolejny krok w rozwoju firmy i stabilizacji jej pozycji.